Developing the “Observer”


Eye of Ra

Image via Wikipedia

We would like to share in this post, an “easy” and efficient way to detach ourselves from the “associative thoughts” who occurr in our mind, through developing a skill known both in western and eastern traditions as “witness”, a neutral field of ourselves able to observe without being coloured from thoughts and emotional states. The time required to this practice is 15 to 30 minutes, that would be enough.

So, that’s the practice:
Sit comfortably with the spine upright. Place your hands palms-down on your thighs, or else rest the fingers of one hand in the upturned palm of the other, with the tips of your thumbs lightly touching. Let your eyes close, and turn your eyeballs slightly downward.
Take a couple of deep breaths, noticing the rising of your abdomen while inhaling,and the abdomen relaxing back into its neutral position during the exhalation. Breath several times in such way, and with each exhalation release any unnecessary tension in your face, neck, throat or shoulders.
Once relaxed, turn your attention inward, and begin to notice what happens in your mind: the inner dialogue, as well as the images flashing across the mind’s screen.

Then, begin toname what you notice in your mind through naming the thoughts as “thinking” and the images as “image.” The spaces between thoughts and images – when neither is present – will be labelled as “rest.”

So, “thinking”, “image”, “rest”: every five or ten seconds, simply name silently what’s happening in your mind. If what arises are thoughts or internal dialogue, simply say “thinking”. If what arises is an image (a mental picture), say “image”. If there are no thoughts or images arising, simply say “rest”. That’s all you have to do.

During the whole period of practice, maintain the attitude of a detached observer. Don’t make any attempt to change the content in your mind:just observe and name what’s happening. All what arises has a certain duration, and then disappears.
Become aware of this part in you who observes and labels what’s happening. It’s the conscious witness, a glimpse of consciousness who will develop and strenghten through a constant practice.

About mr Sarmoung

Andrea Dandolo je pisac i istražitelj razvoja svijesti i duhovnosti uključen u razotkrivanje drevnih učenja s ciljem olakšavanja unutarnjeg razvoja ljudskih bića. Jedan od načina kojima se time bavi je i kroz blog koji je preveden na engleski, španjolski i od nedavno hrvatski. Od rane mladosti je u svijetu duhovnosti i rada na sebi sudjelujući u radu grupa koje potječu direktno od Gurdjieffa, tj koje su bile vođene od strane samog Gurdjieffa U skladu sa drevnim znanjima, naglašava razvoj svjesnosti kao primarno sredstvo za psihološku transformaciju i duhovnu osvještenost individualaca. Karakteristike sistema koji predlaže su jednostavan jezik i moderni prijevod drevnih učenja kao i njihove praktične primjene u svakodnevnome životu. Njegov blog čitaju ljudi iz svih krajeva svijeta. Samorazvoj je ne religiozni i ne dogmatski put; sastoji se primarno od naprednog dostizanja viših stanja svijesti, p prisustva i konačno od ostvarivanja svoje prave intimne prirode, koja je poznata u mnogim tradicijama pod imenima poput esencija, duša, biće. Kroz takav razvoj individualna osoba ulazi u nove dimenzije svijesti koje mu omogućuju da vidi stvarnost sakrivenu iza iluzija. To mu omogućuje kreiranje osobnosti neovisne i otporne na vanjske situacije i vanjska uvjetovanja. Posljedice takvog razvoja su oštra inteligencija, izvanredni kreativni kapaciteti, ravnoteža i smirenost u svakoj situaciji i stabilno stanje višeg stanja svijesti koje je poznato u drevnim tradicijama pod nazivom “buđenje”.
This entry was posted in Exercises. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s