Breath and Navel Tecnique- A Taoist Practice


Image via Wikipedia

Breath and Navel Meditation is the oldest meditation method on record in China, as well as India.  It is the method usually taught to beginners.  Breath and Navel Meditation works directly with the natural flow of breath in the nostrils and the expansion and contraction of the abdomen.  This Taoist meditation is a good way to develop focused attention and one-pointed awareness.  It is suggested to practice it twenty or thirty minutes once or twice a day.

 

Exercise:

  1. 1.      Sit cross-legged on a cushion on the floor or upright on a low stool and adjust the body’s posture until well-balanced and comfortable.  Press tongue to palate, close your mouth without clenching the teeth, and lower the eyelids until almost closed.
  2. 2.      Breathe naturally through the nose, drawing the inhalation deep down into the abdomen and making the exhalation long and smooth.  Focus your attention on two sensations, one above and the other below.  Above, focus on the gentle breeze of air flowing in and out of the nostrils like a bellows, and on exhalation, try to “follow” the breath out as far as possible, from 3 to 18 inches.  Below, focus on the navel rising and falling and the entire abdomen expanding and contracting like a balloon with each inhalation and exhalation.  You may focus attention on the nostrils or the abdomen, or on both, or one and then the other, whichever suits you best.

From time to time, mentally check your posture and adjust it, if necessary.  Whenever you catch your mind wandering off or getting cluttered with thoughts, consciously shift your attention back to your breath.  Sometimes, it helps to count either inhalations or exhalations, until your mind is stably focused.  If you manage to achieve stability in this method after ten to twenty minutes of practice, you may wish to switch over to one of the other two methods given above.  These methods may be practiced in a single sitting in the order that they are presented here, or in separate sittings.

About mr Sarmoung

Andrea Dandolo je pisac i istražitelj razvoja svijesti i duhovnosti uključen u razotkrivanje drevnih učenja s ciljem olakšavanja unutarnjeg razvoja ljudskih bića. Jedan od načina kojima se time bavi je i kroz blog koji je preveden na engleski, španjolski i od nedavno hrvatski. Od rane mladosti je u svijetu duhovnosti i rada na sebi sudjelujući u radu grupa koje potječu direktno od Gurdjieffa, tj koje su bile vođene od strane samog Gurdjieffa U skladu sa drevnim znanjima, naglašava razvoj svjesnosti kao primarno sredstvo za psihološku transformaciju i duhovnu osvještenost individualaca. Karakteristike sistema koji predlaže su jednostavan jezik i moderni prijevod drevnih učenja kao i njihove praktične primjene u svakodnevnome životu. Njegov blog čitaju ljudi iz svih krajeva svijeta. Samorazvoj je ne religiozni i ne dogmatski put; sastoji se primarno od naprednog dostizanja viših stanja svijesti, p prisustva i konačno od ostvarivanja svoje prave intimne prirode, koja je poznata u mnogim tradicijama pod imenima poput esencija, duša, biće. Kroz takav razvoj individualna osoba ulazi u nove dimenzije svijesti koje mu omogućuju da vidi stvarnost sakrivenu iza iluzija. To mu omogućuje kreiranje osobnosti neovisne i otporne na vanjske situacije i vanjska uvjetovanja. Posljedice takvog razvoja su oštra inteligencija, izvanredni kreativni kapaciteti, ravnoteža i smirenost u svakoj situaciji i stabilno stanje višeg stanja svijesti koje je poznato u drevnim tradicijama pod nazivom “buđenje”.
This entry was posted in Exercises and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s