Good Morning- Waking Up!


When we wake up in the morning, usually isn’t a good moment for us. For many people, this moment represents a beginning of a day full of problems and difficulties. So, once get out of bed, they start to identifying themselves with every sort of problems, hurries, worries of what they have to do during this day. More of these persons consider this a normal thing, because our modern life requests such rithm. But, such beginning of a day reflects the slavery of some constrinctions we suffer during not only a day, but all our life. We are not only slaves of the society, but also of a stifling condition we accepted as a sort of “dogma” defined in the following words: to live we must suffer, there is not other way to live our life.

The morning waking up shouldn’t be reduced to just a repetitive  habit, it’s a natural ritual, the rebirth to a new life from the “little death” represented by our night sleep, the phoenix who rises from his dust. We should never falling asleep in the evening weighted by the problems and bad situations of the passed day. We should fall asleep with the idea of our wish to live our life as real individuals, with the intent of being, not just “persons“, word intended intended here as his original Latin meaning persona, “mask”- so identified and fragmented beings. Being means also doing, and this means even being able and have the courage of facing and resolving the problems of the following day.

So, when you wake up, in the morning, spend some minutes to settle, centering yourself with some breath keeping in your mind or, as I use to say, in your heart, the intent of being aware, really awakened, not a puppet who lives his day as victim of the flow of the problems and situations. Every night you fall asleep dying to the just passed day, and every morning you wake up reborn: this means thatevery morning- every 24 hours- you have the chance to start a new life and a new way of living….

About mr Sarmoung

Andrea Dandolo je pisac i istražitelj razvoja svijesti i duhovnosti uključen u razotkrivanje drevnih učenja s ciljem olakšavanja unutarnjeg razvoja ljudskih bića. Jedan od načina kojima se time bavi je i kroz blog koji je preveden na engleski, španjolski i od nedavno hrvatski. Od rane mladosti je u svijetu duhovnosti i rada na sebi sudjelujući u radu grupa koje potječu direktno od Gurdjieffa, tj koje su bile vođene od strane samog Gurdjieffa U skladu sa drevnim znanjima, naglašava razvoj svjesnosti kao primarno sredstvo za psihološku transformaciju i duhovnu osvještenost individualaca. Karakteristike sistema koji predlaže su jednostavan jezik i moderni prijevod drevnih učenja kao i njihove praktične primjene u svakodnevnome životu. Njegov blog čitaju ljudi iz svih krajeva svijeta. Samorazvoj je ne religiozni i ne dogmatski put; sastoji se primarno od naprednog dostizanja viših stanja svijesti, p prisustva i konačno od ostvarivanja svoje prave intimne prirode, koja je poznata u mnogim tradicijama pod imenima poput esencija, duša, biće. Kroz takav razvoj individualna osoba ulazi u nove dimenzije svijesti koje mu omogućuju da vidi stvarnost sakrivenu iza iluzija. To mu omogućuje kreiranje osobnosti neovisne i otporne na vanjske situacije i vanjska uvjetovanja. Posljedice takvog razvoja su oštra inteligencija, izvanredni kreativni kapaciteti, ravnoteža i smirenost u svakoj situaciji i stabilno stanje višeg stanja svijesti koje je poznato u drevnim tradicijama pod nazivom “buđenje”.
This entry was posted in Ponderings and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s