The Meaning of The Inner Research


Somethimes, what arises in my mind is a question that i consider common between those who are involved in a work of self development. After all the successes and failures, good and bad moments, doubts and discovering that there’s any reward at the end of every stage of the Path, the question who arises in myself is: “What’s the Meaning of my Inner Research?”… “Why am I doing this?”

Explaining this is few words and in a comprehensive way is almost impossible. Thousands texts have been written during centuries and centuries, and this topic is common in all cultures. It’s important to understand that we don’t search for only those things we recognize we don’t have, but it’s also fundamental understand that if we are searching for something, we do this because we have an expectation, a vision, of what we’ll find. And this last aspect is basic, because it describes a fact that is often omitted- in some intuivive or way, or by knowing, the inner researcher already knows that exists in himself a hidden reality he wants to achieve, understand and live. Who hasn’t such intuition will never start an inner research for the simple fact that nobody starts to search for something he neither suspect the existence.

Many enlighted minds described the inner research in the following terms: if we don’t know ourselves deeply and integrally we can’t live a satisfying, happy and conscious life, because we miss the understanding of what, who and why we are here.

Therefore, inner search is the path that leads to the ultimate answer, to the core of the meaning of our lives. When we feel the need to understand the meaning of human existence and why we don’t live forever with the fullness we have maybe experienced in some rare moments, we start to seek these answers in an unknown space from which what we cannot be excluded, and that space is the only thing we have- ourselves.

About mr Sarmoung

Andrea Dandolo je pisac i istražitelj razvoja svijesti i duhovnosti uključen u razotkrivanje drevnih učenja s ciljem olakšavanja unutarnjeg razvoja ljudskih bića. Jedan od načina kojima se time bavi je i kroz blog koji je preveden na engleski, španjolski i od nedavno hrvatski. Od rane mladosti je u svijetu duhovnosti i rada na sebi sudjelujući u radu grupa koje potječu direktno od Gurdjieffa, tj koje su bile vođene od strane samog Gurdjieffa U skladu sa drevnim znanjima, naglašava razvoj svjesnosti kao primarno sredstvo za psihološku transformaciju i duhovnu osvještenost individualaca. Karakteristike sistema koji predlaže su jednostavan jezik i moderni prijevod drevnih učenja kao i njihove praktične primjene u svakodnevnome životu. Njegov blog čitaju ljudi iz svih krajeva svijeta. Samorazvoj je ne religiozni i ne dogmatski put; sastoji se primarno od naprednog dostizanja viših stanja svijesti, p prisustva i konačno od ostvarivanja svoje prave intimne prirode, koja je poznata u mnogim tradicijama pod imenima poput esencija, duša, biće. Kroz takav razvoj individualna osoba ulazi u nove dimenzije svijesti koje mu omogućuju da vidi stvarnost sakrivenu iza iluzija. To mu omogućuje kreiranje osobnosti neovisne i otporne na vanjske situacije i vanjska uvjetovanja. Posljedice takvog razvoja su oštra inteligencija, izvanredni kreativni kapaciteti, ravnoteža i smirenost u svakoj situaciji i stabilno stanje višeg stanja svijesti koje je poznato u drevnim tradicijama pod nazivom “buđenje”.
This entry was posted in Awareness, Ponderings and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s