“Good” Karma- “Bad” Karma


Often we hear speaking or we speak from ourselves words such as “This is a good Karma” or “You have really a bad Karma”, “It’s your Karmic baggage…” etc…

One of the main and greatest principle who governs our life is “for every action, follows a reaction”…. the principle of Karma, if you prefer! It’s possible to change our Karma?

At first, we have to define that the term Karma finds his verbal roots in the term kr and it means “doing”, “acting” or “causing” something. Betwen the westerns, this concept is deep related with our personal and global destiny. And, we can affirm without doubts that  there’s anything in a human being that can’t be changed. Nothing!

Often, we perceive things and events as if they can’t be changed, but this is not a “Bad Karma” as we use to say… karma is nor good or bad… it’s that we lack of motivations (what we ordinary labell as “will”) to perform a real change of a deterined situation.  That’s all!

Just to make an example, there are many persons who have the habit to drink, and often this behaviour bring them to sickness…. they loose their physical and mental health… they could stop with such behaviour but they don’t. It’s their destiny? No, of course! It’s “only” a lack of determination and passive mechanical behaviours.

There are, of course, many situations and conditions that a human being can’t face by himself- a very painful experience- and he/she requires an external help, because they bring inside a baggage of suffering from years and years…but this is of value in all fields of life.

However, there’s not situation that can’t be modifyed, there’s no emotional disease or suffering that can’t be straightened nor “absurd” destiny that couldn’t be changed. It all depends by us, by our “good will”. We need motivation to change something, and also we need to learn, to understand, how to perform such change.

To do this, we often need an external reference, a sort of external help. In ancient time these references were seen in the figure of the spiritual teachers; but today the things and the needs has changed… so everyone has to understand what he needs, according to his intimate necessities and sensibilities. Yes, performing such work alone is very, very difficult, and if we have an external reference, it’s better… but alone, is also possible…. it depends all by ourselves and our motivations.

About mr Sarmoung

Andrea Dandolo je pisac i istražitelj razvoja svijesti i duhovnosti uključen u razotkrivanje drevnih učenja s ciljem olakšavanja unutarnjeg razvoja ljudskih bića. Jedan od načina kojima se time bavi je i kroz blog koji je preveden na engleski, španjolski i od nedavno hrvatski. Od rane mladosti je u svijetu duhovnosti i rada na sebi sudjelujući u radu grupa koje potječu direktno od Gurdjieffa, tj koje su bile vođene od strane samog Gurdjieffa U skladu sa drevnim znanjima, naglašava razvoj svjesnosti kao primarno sredstvo za psihološku transformaciju i duhovnu osvještenost individualaca. Karakteristike sistema koji predlaže su jednostavan jezik i moderni prijevod drevnih učenja kao i njihove praktične primjene u svakodnevnome životu. Njegov blog čitaju ljudi iz svih krajeva svijeta. Samorazvoj je ne religiozni i ne dogmatski put; sastoji se primarno od naprednog dostizanja viših stanja svijesti, p prisustva i konačno od ostvarivanja svoje prave intimne prirode, koja je poznata u mnogim tradicijama pod imenima poput esencija, duša, biće. Kroz takav razvoj individualna osoba ulazi u nove dimenzije svijesti koje mu omogućuju da vidi stvarnost sakrivenu iza iluzija. To mu omogućuje kreiranje osobnosti neovisne i otporne na vanjske situacije i vanjska uvjetovanja. Posljedice takvog razvoja su oštra inteligencija, izvanredni kreativni kapaciteti, ravnoteža i smirenost u svakoj situaciji i stabilno stanje višeg stanja svijesti koje je poznato u drevnim tradicijama pod nazivom “buđenje”.
This entry was posted in Ponderings and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s