Some suggestion on what to notice and what to do under Self-Observation


– That you have many I’s, many are contradictory
– Notice habitual behavior, posture, tics, attitudes, sayings
– Verify Sleep
– Verify mechanicalness
– Notice negative I’s especially. Note their frequency: anger,irritation, criticizing, depression, frustration, boredom, impatience, exasperation, grumpiness, competitiveness, negative inner talk, slander, self-deprecation, despair, hopelessness, violence
– Note their frequency
– Trace them to their roots in your psychology
– Notice habitual I’s that say the same things over and over
– Recognize your own Multiplicity.
– Recognize that what can see that in you is a separate you
– Try to realize from the beginning that this separate ” you” is
NOT one of the Multiplicity
– Observing I must keep observing all that the Work teaches
– Try to keep Personality passive
– Practice Inner Separation
– Speak less
– Remember your Aim
– Remember the Work every day

The Work tells you also to notice:
– Lying
– Outright dishonesty, giving people a wrong impression of yourself that is usually flattering, pretending to listen when you are not, pretending to understand when you do not; pretending interest or care because it serves you, lying about your status, your knowledge, your merit, manipulating the truth to put yourself in a better light, exaggerating.
Identification, False Personality, Pictures and Imagination, Vanity
– Physical vanity, intellectual vanity, vanity about money, position, power, experience, sexual attractiveness, accomplishment, merit, importance, having some special privilege or secret knowledge, feeling superior to others in so me way. Self- deprecation is the flip side of the coin of vanity. It is made up of the same thing.
– Self-centeredness.

When you have seen all of these things in yourself, for yourself, you will begin to wake up. When these moments happen, you willsee the state of Sleep and mechanicalness that rules everyone, including you. During this period of observation, there is not much you can do to change what you observe. This is a frustrating stage and it passes slowly. The more you observe, the more presence and strength observing I will have. As you see and verify more often and more clearly, you will not want to continue to manifest from Sleep and mechanicalness. Your will to be conscious and intentional and act with integrity will be the primary force to help self-observation you get rid of the wrong work in your psychology. When the Emotional Center is purified of its wrong work, growth in Consciousness is possible.

About mr Sarmoung

Andrea Dandolo je pisac i istražitelj razvoja svijesti i duhovnosti uključen u razotkrivanje drevnih učenja s ciljem olakšavanja unutarnjeg razvoja ljudskih bića. Jedan od načina kojima se time bavi je i kroz blog koji je preveden na engleski, španjolski i od nedavno hrvatski. Od rane mladosti je u svijetu duhovnosti i rada na sebi sudjelujući u radu grupa koje potječu direktno od Gurdjieffa, tj koje su bile vođene od strane samog Gurdjieffa U skladu sa drevnim znanjima, naglašava razvoj svjesnosti kao primarno sredstvo za psihološku transformaciju i duhovnu osvještenost individualaca. Karakteristike sistema koji predlaže su jednostavan jezik i moderni prijevod drevnih učenja kao i njihove praktične primjene u svakodnevnome životu. Njegov blog čitaju ljudi iz svih krajeva svijeta. Samorazvoj je ne religiozni i ne dogmatski put; sastoji se primarno od naprednog dostizanja viših stanja svijesti, p prisustva i konačno od ostvarivanja svoje prave intimne prirode, koja je poznata u mnogim tradicijama pod imenima poput esencija, duša, biće. Kroz takav razvoj individualna osoba ulazi u nove dimenzije svijesti koje mu omogućuju da vidi stvarnost sakrivenu iza iluzija. To mu omogućuje kreiranje osobnosti neovisne i otporne na vanjske situacije i vanjska uvjetovanja. Posljedice takvog razvoja su oštra inteligencija, izvanredni kreativni kapaciteti, ravnoteža i smirenost u svakoj situaciji i stabilno stanje višeg stanja svijesti koje je poznato u drevnim tradicijama pod nazivom “buđenje”.
This entry was posted in Exercises, Fourth Way, Gurdjieff and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s