Some Self-Inquiry Exercises


Self-enquiry (also spelled self-inquiry) (Sanskrit ātma-vicāra) is a practice designed to rapidly bring about Self-realization, Self awareness, spiritual liberation or enlightenment, and is most commonly associated with its most famous modern advocate, Sri Ramana Maharshi. While Sri Ramana said that Self-realisation could be brought about — as it was for him — merely by giving up the idea that there is an individual self which functions through the body and the mind, few could readily do so. When asked for the most effective practice to facilitate Self-awareness, he commonly recommended forms of self-enquiry, along with recommending Satsang, (literally association with Sat or Being), in the form of mental contact with a realized Guru, or more properly the One Guru “within”.

Some Self- Inquiry Questions:

1. How The Work is different from life?
2. How does negative emotions pollute your life?
3. What role has fear played within your life?
4. How can you tell good from evil?
5. What is the difference between the subjective and the objective realms? Why does The Work want you to connect the two?
6. In you experience, how has the concept of aims changed your life?
7. How does The Work’s concept of love differ from the life one?
8. What is the difference between non-identification and self-remembering?
9. How is thinking in third force (Law of Three) different from formatory mind?
10. Why does going against oneself work? What self-observations do you have about going against yourself and its effects in your life today?
11. Where is The Work Within? How do you reach The Work Within?
12. What role does sacrifice play in The Work?
13. What are the student’s responsibilities towards The Work Itself?
14. How can you tell if you have been asleep? How will you know that you have awakened?
15. What does The Work Itself expect of you?
16. What is The Work’s position concerning projection? How are you mastering the technique of taking your projections back?
17. What is one student’s responsibility towards the other? Specifically, how are Work students expected to treat each other?
18. How is a Work solution to a problem or dilemma different from a life decision?
19. How do you know that you are going down in The Work? How can you get yourself back up?
20. If you were standing at your final judgement, what would you see/say?
21. How are sacred acts (music, art, dance, etc.) ultimately different from the profane?
22. How are God, The Absolute and The Work Itself different?
23. What situations trigger your anger? What is The Work attitude towards anger? How can you apply Work attitudes towards you own anger?
24. What does The Work Within say about depression? What role does depression play within your life? How does depression affect all four lower centers? How can you counter-balance the effect of depression within yourself?
25. How can you see yourself as being under someone else’s laws? How do you intend to come out from under them?

About mr Sarmoung

Andrea Dandolo je pisac i istražitelj razvoja svijesti i duhovnosti uključen u razotkrivanje drevnih učenja s ciljem olakšavanja unutarnjeg razvoja ljudskih bića. Jedan od načina kojima se time bavi je i kroz blog koji je preveden na engleski, španjolski i od nedavno hrvatski. Od rane mladosti je u svijetu duhovnosti i rada na sebi sudjelujući u radu grupa koje potječu direktno od Gurdjieffa, tj koje su bile vođene od strane samog Gurdjieffa U skladu sa drevnim znanjima, naglašava razvoj svjesnosti kao primarno sredstvo za psihološku transformaciju i duhovnu osvještenost individualaca. Karakteristike sistema koji predlaže su jednostavan jezik i moderni prijevod drevnih učenja kao i njihove praktične primjene u svakodnevnome životu. Njegov blog čitaju ljudi iz svih krajeva svijeta. Samorazvoj je ne religiozni i ne dogmatski put; sastoji se primarno od naprednog dostizanja viših stanja svijesti, p prisustva i konačno od ostvarivanja svoje prave intimne prirode, koja je poznata u mnogim tradicijama pod imenima poput esencija, duša, biće. Kroz takav razvoj individualna osoba ulazi u nove dimenzije svijesti koje mu omogućuju da vidi stvarnost sakrivenu iza iluzija. To mu omogućuje kreiranje osobnosti neovisne i otporne na vanjske situacije i vanjska uvjetovanja. Posljedice takvog razvoja su oštra inteligencija, izvanredni kreativni kapaciteti, ravnoteža i smirenost u svakoj situaciji i stabilno stanje višeg stanja svijesti koje je poznato u drevnim tradicijama pod nazivom “buđenje”.
This entry was posted in Exercises and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Some Self-Inquiry Exercises

  1. Pingback: Fans coffee jakarta TEMPAT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s